این روزها در آستانه میلاد پیامبر اسلام، موج اعتراضات گسترده مسلمانان دنیا نسبت به توهین ها علیه پیامبرشان شدت گرفته است. ماجرایی که تازگی نداشته و هر بار به بهانه آزادی بیان به مقدس ترین مقدسات بیش از یک میلیارد ونیم انسان توهین می شود. ماجرا از کلاس درسی در فرانسه شروع شد. جایی که معلمی فرانسوی به بهانه تدریس آزادی بیان، کاریکاتور پیامبر اسلام را به دانش آموزان نشان داده و به تمسخر ایشان می پردازد. اقدام معلم فرانسوی باعث خشم یکی از دانش آموزان می شود و معلم هتاک به دست دانش آموزش کشته می شود. امانوئل مکرون نخست وزیر فرانسه در واکنش به این اقدام در توئیتر خود که به دو زبان عربی و فرانسوی نوشته شده بود به دفاع از توهین کنندگان به مقدسات مسلمانان پرداخته و گفته است که عقب ننشسته و از این قبیل حرکات(کاریکاتور) که به تعبیر او ارزش انسانی است دفاع خواهد کرد. بعد از این توئیت بود که موج اعتراضات گسترده مسلمانان علیه فرانسه شدت بیشتری گرفت.

در سال های اخیر، رشد جمعیت مسلمانان کشور های اروپایی به ویژه در فرانسه شدت بیشتری یافته است. گفته می شود که نزدیک به شش میلیون از جمعیت ۶۹ میلیون نفری فرانسه را مسلمانان تشکیل می دهند. چارلز وستهاف، استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه پرینستون آمریکا، در سال های دور جمعیت مسلمانان اروپا را بین ۳۵ تا ۴۵ میلیون نفر برآورد کرده و افزایش ده درصدی نرخ رشد جمعیت مسلمانان تا سال ۲۰۲۰ را خبر داده بود که با احتساب این تخمین جمعیت مسلمانان اروپا نزدیک به پنجاه میلیون و چیزی نزدیک به بیش از پنج درصد کل جمعیت اروپا را تشکیل می دهند. رشد جمعیت هر روزه مسلمانان اروپا با وجود تبلیغات و سیاه نمایی های دولت های اروپایی علیه اسلام و پیامبر گرامی آن خصوصا در سال های اخیر که داعش نمونه بارز آن بوده نشان از جذابیت منطق اسلام دارد.

نوک پیکان تمام این توهین ها و تخریب ها و نیز اسلام و مسلمان هراسی های چند سال اخیر که با انگیزه ترسیم وجهه خشن و ترور گونه از اسلام و مسلمانان طرح ریزی شده گواهی است از ترس سردمداران غربی از گسترش پیام اسلام. آنچه که باید در دستور کار علما و جوامع اسلامی قرار بگیرد معرفی صحیح و واقعی از پیامبر رحمت به مردم دنیا است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.