چهارمین جشنواره دانشجویی رویش در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی برگزار می شود

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد تا با بهره گیری از نظرات ارزنده کارشناسان، مشاوران و همچنین با همکاری  معاونت های فرهنگی و اجتماعی،کارشناسان و دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور و سایر مشارکت کنندگان، چهارمین جشنواره رویش را با رویکردی جدید و با نگاهی نو برگزار نماید تا بدین وسیله گامی بلند در مسیر توسعه کمی و کیفی کانون ها بردارد.
جشنواره رویش به عنوان عرصه تجلی توانمندی ها و استعدادهای ارزشمند کانونهای فرهنگی، هنری، دینی واجتماعی بستر مناسب برای انعکاس  ظرفیت های قابل توجه کانون ها است. بی تردید برای رقم زدن رویشی نو و تبلور شعار فصل شکوفایی، برگزاری شایسته جشنواره های رویش دانشگاهی گامی مهم به شمار می آید که با مشارکت و همکاری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور محقق خواهد شد.

دانشجویان گرامی و کانون های دانشجویی دانشگاه تا پایان آذر ماه 99 فرصت دارند آثار خود را در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی به دبیرخانه چهارمین جشنواره دانشجویی رویش ارسال کنند.

از مهمترین اهداف برگزاری جشنواره رویش دانشگاهی می توان به موارد زیر اشاره کرد
الف) نهادینه سازی هویت کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه ها
ب) شناسایی و معرفی استعدادهای شاخص و ناب دانشجویی در حوزه کانون ها
پ) تشویق و ترغیب جامعه دانشگاهی به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی
ت) تاکید بر توانمندی مدیریتهای فرهنگی و حوزه های کارشناسی کانون های دانشگاه ها و مراکز
آموزش عالی
ث) ترویج فعالیت گروهی و قانونمند در دانشگاه ها
و …

معرفی بخش های جشنواره رویش دانشگاهی

الف) بخش رقابتی

-آثار و دستاوردهای برگزیده فردی و گروهی جشنواره رویش ( صنایع دستی، هنرهای تجسمی، ادبی، عکس، فیلمنامه، نمایشنامه و
موسیقی / فیلم، تئاتر، موسیقی)
-ایده و طرح های برگزیده کانون ها

ب) بخش غیر رقابتی

– معرفی چهرههای موفق کانونی
– نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای کانونها
– کارگاهها و دورههای آموزشی

جشنواره دانشجویی رویش

شرایط و ویژگی آثار ارسالی

الف) آثار و دستاوردهای برگزیده فردی:
1ـ الف) فیلمنامه نویسی
این بخش با هدف حمایت از تألیفات دانشجویی و شناسایی استعدادهای جوان در رشته فیلمنامه نویسی
برگزار میشود.
شرایط و ضوابط:

 •  هر مرکز در این بخش فقط میتواند 2 اثر را در جشنواره شرکت دهد.
 •  آثار باید با رعایت اصول حروف نگاری با فونت Nazanin B ، سایز 14px ، فاصله خطوط ، سایز 1/5 و
  با فرمت PDF از طریق سامانه جشنواره توسط مسئول فرهنگی مرکز بارگذاری شوند.
  2 ـ الف) نمایشنامه نویسی
  این بخش با هدف حمایت از تألیفات دانشجویی و شناسایی استعدادهای جوان در رشته نمایشنامه نویسی
  برگزار میشود.
  شرایط و ضوابط:
 •  هر مرکز میتواند حداکثر با 2 اثر در جشنواره شرکت نماید.
  آثار باید با رعایت اصول حروف نگاری با فونت Nazanin B ،سایز 14px ،فاصله خطوط، سایز 1/5و با
 • فرمت PDF از طریق سامانه جشنواره توسط مسئول فرهنگی مرکز بارگذاری شوند.
  3 ـ الف) عکس
 • این بخش با هدف تولید آثار فاخر و شناسایی استعدادهای دانشجویی در رشته عکاسی برگزار میشود.
  شرایط و ضوابط:
 • عکسها میبایست با کیفیت dpi922 و حداکثر حجم 82 مگابایت بر روی سامانه جشنواره بارگذاری
  شوند. (حداقل وضوح رزولوشن عکسهای موبایلی باید 1 مگاپیکسل باشد.)
 • ویرایش عکس در حد اصالح نور و رنگ و کراپ تا جایی مجاز است که به اصالت عکس خدشهای وارد
  نکند. دبیرخانه جشنواره از پذیرش عکسای فتومونتاژ، کوالژ، پانوراما معذور است.
 • عکسهای ارسالی، نباید دارای امضای عکاس، پاسپارتو، حاشیه، تاریخ، واترمارک، لوگو یا هر نشانه تصویری
  باشند.
 • در صورتی که کیفیت آثار ارسالی برای چاپ در کتاب و نمایشگاه مناسب نباشد، اصل فایل با کیفیت
  باالتر درخواست خواهد شد. در صورت عدم ارائه فایل اصلی، عکس از جشنواره حذف خواهد شد.
 • عکسها باید دارای عنوان بوده و اطالعات مربوط به مکان و زمان عکسبرداری و مدل دوربین مورد
  استفاده در هنگام بارگذاری از طریق سامانه جشنواره توسط مسئول فرهنگی مرکز در قسمت توضیحات
  بارگذاری شوند.

4 ـ الف) ادبی:
در این بخش، رشته های شعر)کلاسیک، نو(، نثر ادبی، ترانه، داستان کوتاه مورد داوری قرار میگیرند.)
شرایط و ضوابط:

 •  هر مرکز می تواند حداکثر با 2 اثر در هر رشته از این بخش در جشنواره شرکت نماید.
 •  این بخش شامل رشته های شعر کلاسیک)غزل، مثنوی، رباعی یا دو بیتی ، قصیده و…( و شعر نو)سپید،
  نیمایی و..( نثر ادبی)قطعه ادبی، کاریکاتور(، ترانه و داستان کوتاه میباشد.)
 •  آثار باید با رعایت اصول حروف نگاری با فونت Nazanin B ، سایز 14px ، فاصله خطوط ، سایز 1/5 و
  با فرمت PDF از طریق سامانه جشنواره توسط مسئول فرهنگی مرکز بارگذاری شوند.

 تعداد کلمات در رشته داستان کوتاه حداکثر 9522 کلمه، در رشته نثر ادبی حداکثر 2222 کلمه میباشد.
در این رشته ها حداقلی در نظر گرفته نشده است
5 ـ الف) هنرهای تجسمی
این بخش با هدف تشویق و حمایت از آثار فاخر و شناسایی استعدادها در رشته خوشنویسی، نقاشی، پوستر و
حجم برگزار میشود.
شرایط و ضوابط:

 •  هر مرکز می تواند حداکثر با 2 اثر در هر رشته از این بخش در جشنواره شرکت نماید.
  نوع تکنیک اثر، آزاد است.
 •  ثبت نام، تقاضای شرکت و ارسال تصویر آثار، فقط از طریق سامانه جشنواره توسط مسئول فرهنگی مرکز
  امکان پذیر است.
 • ارائه اصل اثر پس از انجام داوری اولیه و راهیابی به مرحله نهایی الزامی است.
 •  حجم هر فایل ارسالی می بایست حداقل یک و حداکثر 6 مگابایت باشد.
 •  متقاضیان همراه فایلها، یک متن نوشتاری(Statement )را برای تشریح و تبین ایده و اثر خود ارسال
  کنند. این نوشتار میبایست حداکثر 822 کلمه باشد.
 •  در بخش پوستر ارسال فایل اصلی با رزولوشن 922dpi و با فرمت Tiffو یا Jpg باشد.
 •  در صورت درخواست داوران جشنواره، شرکتکننده موظف است فایل الیه باز psd یا اصل اثر را برای
  احراز هویت آن ارائه نمایند.
 •  ابعاد اثر باید حداقل A4 و حداکثر70*50  باشد.

6 ـ الف) صنایع دستی
این بخش با هدف حمایت از آثار و شناسایی استعدادها در بخش صنایع دستی و هنرهای سنتی: مصنوعات شیشهای،
مصنوعات فلزی، مصنوعات چوبی، مصنوعات سنگی و سفالی، مصنوعات پارچهای، فرش، گلیم، نگارگری و تذهیب برگزار
میشود.
شرایط و ضوابط:

 •  هر مرکز میتواند حداکثر با 2 اثر در هر رشته از این بخش در جشنواره شرکت نماید.
 •  نوع تکنیک اثر، آزاد است.
 •  ثبتنام، تقاضای شرکت و ارسال تصویر آثار، فقط از طریق سامانه جشنواره توسط مسئول فرهنگی مرکز
  امکانپذیر است.
 •  حجم هر فایل ارسالی میبایست حداقل یک و حداکثر 6 مگابایت باشد.
 •  متقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره توسط مسئول فرهنگی مرکز و بارگذاری تصویر اثر پس
  از داوری اولیه و راه یابی به مرحله بعد، نسبت به تحویل اصل اثر به دبیرخانه جشنواره اقدام نماید.
 •  عکس ارائه شده اثر در سامانه باید به صورت کامل، واضح و با کیفیت باشد.
 •  توضیح در مورد چگونگی خلق اثر، به طور کامل باید توسط متقاضی در سامانه جشنواره ثبت گردد.

7 ـ الف) موسیقی ( تک نوازی سازهای ایرانی، جهانی و آواز)
این بخش با هدف حمایت از نوازندگان دانشجو و شناسایی استعدادهای جوان در حوزه موسیقی برگزار می شود.

 • شرایط و ضوابط:
  • تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره توسط مسئول فرهنگی مرکز
  • یک قطعه عکس نوازنده اثر یا خواننده (جهت چاپ در کتاب، مکتوبات و سایت جشنواره)
  • تحویل 3 نسخه DVD به صورت کامل از فیلم اثر به دبیرخانه (درج رشته و نام اثر، نام و شماره نوازنده اثر یا خواننده و
  نام مرکز بر روی لوح فشرده الزامی است.)
 •  هر مرکز میتواند حداکثر با 2 اثر در هر رشته از این بخش در جشنواره شرکت نماید.

ب) آثار و دستاوردهای برگزیده گروهی جشنواره درون دانشگاهی رویش:
1 ـ ب) تئاتر
دبیرخانه جشنواره با هدف تقویت کانونهای تئاتر مراکز و همچنین تقویت روحیه فعالیتهای هنری گروهی
و حمایت از تولیدات کانونی بخش تئاتر را برگزار میکند.
در این بخش رشتههای ذیل قرار دارند:

 •  تئاترصحنه
 •  تئاتر خیابانی
 •  تعزیه و آیینهای عاشورایی

شرایط و ضوابط:

 •  تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره، ارسال طرح و متن نمایشنامه از طریق سامانه جشنواره توسط مسئول
  فرهنگی مرکز
 •  ارسال نام بازیگران و عوامل گروه
 •  یک قطعه عکس از کارگردان(جهت چاپ در کتاب، مکتوبات و سایت جشنواره)
 •  فایل متنی چکیده داستان فیلم یا اثر(حداکثر 922 کلمه)
 •  تحویل 9 نسخه DVD از فیلم به دبیرخانه (درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماس کارگردان و نام مرکز بر
  روی لوح فشرده الزامی است.)
 •  هر مرکز میتواند حداکثر با 2 اثر در هر رشته از این بخش در جشنواره شرکت نماید.
 •  اثر نمایشی میبایست به صورت کامل و با یک دوربین به صورت پیوسته فیلم برداری گردد.
  تبصره: آثار منتخب ملزم به ارسال پوستر، بروشور و عکس اجرای اثر میباشند.
 •  مجوز کتبی نویسنده یا مترجم

2 ـ ب) فیلم
این بخش با هدف حمایت از تولیدات دانشجویی و شناسایی استعدادهای جوان در حوزه فیلم، در رشتههای زیر
برگزار می شود:

 •  فیلم کوتاه
 •  فیلم مستند
 •  پویانمایی
  شرایط و ضوابط:
 •  تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره، ارسال طرح و متن فیلمنامه از طریق سامانه جشنواره توسط مسئول
  فرهنگی مرکز
 •  ارسال نام بازیگران و عوامل گروه
 •  یک قطعه عکس از کارگردان(جهت چاپ در کتاب، مکتوبات و سایت جشنواره)
 •  فایل متنی چکیده داستان فیلم یا اثر(حداکثر 922 کلمه)
 •  تحویل 9 نسخه DVD از فیلم به دبیرخانه (درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماس کارگردان و نام مرکز بر
  روی لوح فشرده الزامی است)
 •  9 قطعه عکس از پشت صحنه
 •  هر مرکز میتواند حداکثر با 2 اثر در هر رشته از این بخش در جشنواره شرکت نماید.

3 ـ ب) موسیقی:
این بخش با هدف حمایت از تولیدات دانشجویی و شناسایی استعدادهای جوان در حوزه موسیقی در بخشهای
زیر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
– گروهنوازی سازهای ایرانی، جهانی و فعالیت های گروهی
در رشته های مورد ارزیابی:
1 .موسیقی مذهبی و آیینی ( تواشیح، موسیقی عاشورایی و …)
2 .سرود های انقالبی و آواز گروهی ( گروه کر)
3 .موسیقی نواحی (مقامی و محلی)

4 .موسیقی سنتی و اصیل
5 .موسیقی کالسیک و مردمی*
*در بخش موسیقی کالسیک و مردمی آثار تولیدی با مضامین وحدت و انسجام ملی در اولویت قرار دارد.

دانشجویان عزیز می توانند برای ارسال آثار و یا کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرام دانشکده به آدرس fars_college@ مراجعه و یا شماره تماس دانشکده 88911661 تماس حاصل فرمایند.

انتهای پیام/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.