شما می‌توانید یک مترجم خوب باشید

حالا چرا رشته‌ی مترجمی خبر؟

logo-mark-1

همه چیز در مورد

رشته مترجمی خبر

 

 

با پیشرفت علم و تکنولوژی، همواره نیاز بشر به اطلاعات و اخبار نسبت به گذشته بیشتر می‌شود. از این رو، ترجمه اخبار و مقالات که به زبان های مختلف نوشته می‌شود و برای به دست آوردن آن اطلاعات، ترجمه آن‌ها امری ضروری است.
با خبر بودن از اخبار نقاط مختلف جهان باعث می‌شود اشراف اطلاعاتی و اطلاعات عمومی اشخاصی که عرصه رسانه کشور فعالیت می‌کنند بیشتر شود و این امر سبب می‌شود تا کیفیت و صحت اخبار منتشر شده در بالاترین سطح خود باشد. رشته مترجمی خبر یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند شما را در این امر یاری دهد.

logo-mark-2

به این نکات توجه کنید …

دانش و مهارت مورد نیاز برای شغل مترجمی خبر

برای اینکه بتونید یک مترجم خبر حرفه‌ای بشوید علاوه بر اینکه باید درس‌هاتون را خوب بخونید باید نسبت به تمام موارد زیر هم بروز باشید.

  • برنامه‌ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
  • تجزیه و تحلیل رخدادها و مسائل بین‌الملل
  • توانمنـدی تحلیـل متـون خبـری و تشـخیص اطلاعـات مفیـد
  • انتخاب واژه‌ها، عبارات و جمالت صحیح و مناسب در متون خبری
  • تـوان اسـتفاده از فـن‌آوری نویـن ارتباطـی بـرای ارسـال به ‌موقـع خبـر

آنچه بعد از گذراندن این دوره به آن می‌رسید …

فرصت‌های شغلی رشته مترجمی خبر

انتخاب با شماست که آینده خود را چگونه بسازید

مترجمی خبر

خبرنگاری بین‌المللی

کارشناسی مسائل بین‌المللی

مجری‌گری شبکه‌های بین‌المللی رادیویی و تلویزیونی

هدایت‌گری فضای مجازی در عرصه‌های بین‌المللی

ما آینده شغلی شما را تضمین می‌کنیم، به ما بپیوندید

اگر شما بخواهید می‌شود!

لیست دروس مقطع کاردانی

لیست دروس مقطع کارشناسی