درباره ما
_

دانشگاه رسانه خبر گزاری فارس در یک نگاه

نقش و اهمیت رسانه در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. در دوران کنونی رسانه‌ها با توجه به توانمندی‌هایی که دارند، یکی از عومل بسیار مهم شکل‎گیری و دگرگونی ارزش‏ها و باورها شده‌اند و قادرند با برنامه ‎ریزی‌‌های دقیق و کنترل شده اندیشه و فرهنگ مردم را شکل دهند و رفتار آنها را به سمت و سوی دلخواه خود ببرند. از این رو رسانه‌ها، یکی از ابزارهای قدرت کشورهای مختلف شده اند.

شناخت قدرت و ماهیت تأثیر رسانه،کشورهای مختلف را برآن داشته است تا برای راه‌اندازی رسانه‌های مختلف از شبکه‌های تلویزیونی و سایت‌های خبری گرفته تا رسانه‌های اجتماعی و همچنین برای تربیت نیروی متخصص و کارآمد رسانه‌ای سرمایه‌گذاری‌های گزاف کنند چرا که موفقیت هر رسانه به امکانات و نیروی متخصصی است که در اختیار دارد. البته از سوی دیگر رسانه‌ها می‌توانند به‌عنوان یک دانشگاه عمومی نهادی برای تعالی جوامع بشری باشند. از طریق رسانه‌ها به شرط آنکه نیت و اراده تکامل انسانی را در سر بپرورند، می‌توان شاهد بسیاری از نیکی‌ها و جلوه‌های آرمانی در جوامع آینده بود.

در عصر کنونی که تمدن بشری وارد عصر ارتباطات و اطلاعات شده است بر توجه و اثربخشی علم ارتباطات و رسانه نیز افزوده شده است و یکی از مطرح ترین علوم در عرصه روابط بشری به حساب می‌آید.

خبرگزاری فارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های خبری با سابقه در کشور، با درک اهمیت جایگاه رسانه و لزوم پرورش نیروهای متخصص و متعهد رسانه‌ای به‌دنبال تربیت سفیران آ گاهی و دانایی برای جامعه است و برای انجام این رسالت در پاییز 1392 دانشکده خود را با فضایی کاملا علمی و با توجه به نیازهای بازارکار افتتاح کرده تا بتواند مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا نیروهای کارآمدی که علاوه بر تسلط مباحث تخصصی دارای نگاه تمدنی به مبانی اصیل انقلاب اسلامی باشند، تربیت کند.

چشـم‌انداز مـا از تأسـیس ایـن مرکـز، تبدیـل شـدن بـه قطـب علمـی ارتباطـات، خبـر و مطالعـات رسـانه و مرجـع تربیـت کنشـگران رسـانه‌ای ایـران اسـلامی اسـت.

درباره ما
_

ویژگی‌های ممتاز کننده دانشکده

  • کمک به اشتغال دانش‌آموختگان در سایر رسانه‌ها
  • معرفی دانشجویان برتر به خبرگزاری فارس برای احراز شغل.
  • برگزاری کالس‌های آموزش فوق‌برنامه زبان‌انگلیسی و تلاش برای ارتقاء سطح زبان دانشجویان.
  • تـقـویـت مـهـارت‌هـای خـوانـدنـی، نـوشـتـاری، شـنـیداری و گفتاری به زبان انگلیسی برای توانمندسازی دانشجویان.
  • قبول‌شدن دانش‌آموختگان این مرکز با رتبه‌های ممتاز در مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه‌های تراز اول کشور مانند: عـالمــه طــبـاطــبـایـی، صــدا و سـیـمــا، شــاهـد، ســوره، وزارت‌خارجه به دلیل سطح بالای علمی.