برای ارتباط مستقیم با رئیس دانشکده میتوانید از طریق فرم زیر درخواست خود را ثبت نمایید.

ارتباط با رئیس دانشکده

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .